Aktuálně jsou řešeny souhlasy věřitelů u bytových jednotek se zástavním právem smluvním.

Aktuálně jsou řešeny souhlasy věřitelů u bytových jednotek se zástavním právem smluvním. Na výzvu soudu je nutný písemný souhlas těchto věřitelů s Návrhem. Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé změnili osobu věřitele, bude nutné, a to po obdržení souhlasů, provést i opravu Návrhu.

 

Prozatím jsme získali souhlas těchto věřitelů;

Českomoravská stavební spořitelna, a.s.

mBank S.A., organizační složka

Hypoteční banka, a.s.

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

FINFIX a.s.


Prozatím bez příslibu;

Česká spořitelna, a.s.