Informace k GDPR (ochrana osobních údajů)

Vážení členové družstva, vážení klienti,

rádi bychom vás informovali, že družstvo v oblasti ochrany osobních údajů postupuje v souladu se schváleným plánem. Aktuálně probíhá jeho první část, a to analýza (audit) rozsahu a účelovosti zpracovávaných dat. Nejpozději začátkem měsíce května, bychom rádi nabídli, společenstvím a družstvům v naší správě, vzorovou interní směrnici a dále dodatek k aktuálnímu znění Příkazní smlouvy.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva