Jednání Okresního soudu v Liberci

Dne 16.4.2014 se uskutečnilo jednání u Okresního soudu v Liberci.

Soudce Mgr. Štěpánek během jednání zrekapituloval aktuální stav smírčího řízení, požádal zástupce družstva o doplnění dokumentace k dotčeným bytovým domům a informoval je o dalším postupu, a to nutnosti získání stanoviska k návrhu smírčího řízení od zástavních věřitelů.

Protokol z jednání je k nahlédnutí zde.