Nové telefonní číslo na dispečink VÝTAHŮ

Nové telefonní číslo na dispečink výtahů provozovatele Jiřího France – 705 009 905