Nové znění stanov a Statutu rezervního fondu

Bylo vloženo nové znění Stanov Okresního stavebního bytového družstva a Statutu rezervního fondu. Oba dokumenty byly schváleny na jednání shromáždění delegátů dne 28.11.2013.