Nový sazebník úhrad

Byl vydán nový Sazebník úhrad za služby poskytované družstvem.

Je rozdělen na sazebník pro členy a pro nečleny a smluvní klienty.