Oprava - Informace pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva

V zaslaném dopise jsem chybně informoval, že pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů výkonem funkce má tyto parametry: limit plnění 10 000 000,- Kč/společenství a pojistné 600,- Kč/rok/společenství. Správně má být: limit plnění 10 000 000,- Kč/smlouva a pojistné 600,- Kč/rok/společenství.

 

Omlouvám se a děkuji za pochopení!

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva