Praktická příručka k OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (Aktualizováno 24.05.2018)

PŘÍRUČKA (zjednodušená) pro zavedení ochrany os. údajů v malých BD a v SVJ

Zjednodušení metodická příručka Vás provede jednotlivými fázemi zavedení ochrany osobních dat zpracovávaných malých (jednodomových) bytových družstvech a ve společenství vlastníků. Obsahuje doporučené postupy, vysvětlivky ke vzorům, návrhy řešení. Je zaměřena na provedení analýzy údajů v domech a provedení prvních kroků.

Praktické návody a rady pro SVJ

Praktická příručka  obsahuje návody a rady v oblasti ochrany osobních údajů pro SVJ, jimž správu domu a pozemku zajišťuje profesionální správce. Příručku mohou využít i malá BD s profesionálním správcem. Tam, kde příručka hovoří o vlastnících jednotek, budou malá BD uvažovat o členech – nájemcích družstevních bytů.