Reakce na dotazy v přiloženém dokumentu

Dovoluji si reagovat na dotazy v přiloženém dokumentu;

  1. Ano a požadovaný termín podle mého názoru není důležitý, a to s ohledem na záměr soudu (viz. bod 3)).
  2. Vyjádření soudu k tomuto bodu je uvedeno v této části stránek, a to s datem 30.03.2016 „Usnesení Okresního soudu v Liberci k návrhu smíru“.
  3. Družstvo není tím, kdo uvažuje, je to naopak soud, který tento úmysl již sdělil právnímu zástupci družstva. Z uvedeného tedy vyplývá, že je nutné pro nápravu věci zvolit alternativní řešení. Omlouvám se, ale žádné dvě alternativy nebyly nikdy družstvem prezentovány. Prezentována byla toliko jedna, která je uvedena na těchto stránkách, a to s datem 22.11.2016 „Výpis z jednání představenstva Okresního stavebního bytového družstva ze dne 31.10.2016“. Družstvo otázku nápravy také diskutuje s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

S přáním příjemného dne

Michal Hnyk  - místopředseda představenstva

Přiložený dokument