Reakce na Zápis ze schůze vlastníků bytových jednotek a družstevníků domu Bezručova 144, konané dne 20.10.2014 od 18:00.

p. Zverka: Domnívám se, že správná a dále nenapadnutelná cesta je pouze cesta soudní, tzn. aby Okresní soud v Liberci vydal rozhodnutí, na jehož základě provede Katastrální úřad pro Liberecký kraj, KP Frýdlant, (dále jen „KÚ“) změnu zápisu v KN. Dále vyslovil názor, že KÚ není oprávněn činit rozhodnutí ale „pouze“ provádí zápisy. Dále p. Zverka požádal p. Červinkovou o sdělení výše odměny Kč, vyplacené Mgr. Šimonkovi v souvislosti s jeho právním zastupováním stran při jednání u OS. K datu 20.10.2014 výše uvedená věc vyřešena není. Náklady s tím spojené, které my vlastníci neseme nám známy nejsou.

OSBD Liberec, p. Hnyk: Vyslovená domněnka pana Zverky o výhradně soudní cestě, vedoucí k nápravě vadného stavu, nemusí být správná. Možnost hledání jiné než soudní cesty připustil ústně i pan soudce na jednání dne 16.04.2014. Důvodem byl jeho předpoklad dlouhého projednávání věci. Hledání jiné cesty může být, a to podle mého názoru, pouze přínosem, bude-li taková nalezena. Neúspěch pak neznamená žádný negativní vliv na již zvolenou a preferovanou soudní cestu. Názor pana Zverky v otázce činnosti KÚ považuji za správný. V otázce odměny pana Mgr. Šimonky pak nemám, co bych sdělil. Osobně zatím nevím o žádných nákladech, které by měli nést účastníci řízení (vlastníci). Budou-li takové, a to kdykoliv v budoucnu po účastnících řízení požadovány, pak nepředpokládám, že by zahrnovaly jakékoliv náklady spojené s činností pana Mgr. Šimonky.

p.Bufáková: Žádám o vyvěšení zápisů o průběhu a výsledcích soudních jednání na web OSBD. Bylo by tak jasnější, na čí straně jsou další případná pochybení a příčiny zdržení.

OSBD Liberec, p. Hnyk: Souhlasím, avšak jiné jednání, než zde uvedené, tj. 16.4.2014, nebylo prozatím k opravenému návrhu smíru soudem nařízeno. Poslední uvedené stanovisko pana soudce je mými ústy interpretovaný telefonický rozhovor pana soudce s panem Mgr. Šimonkou.