Shromáždění delegátů

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva svolává dle čl. 73/1 Stanov družstva Shromáždění delegátů OSBD Liberec na čtvrtek dne 12.11. 2015 od 16,00 hod. v zasedací místnosti, Kamenická ul. č.p. 471 Liberec XXV („stará“ administrativní budova OSBD).

Pozvánka s programem včetně materiálů bude zaslána delegátům v dostatečném předstihu.