Shromáždění delegátů

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva svolává dle čl. 65 Stanov družstva Shromáždění delegátů OSBD Liberec na čtvrtek dne 8. 6. 2016 od 16,00 hod. v zasedací místnosti, Kamenická ul. č.p. 1213 Liberec VI (nová administrativní budova OSBD).

Pozvánka s programem včetně materiálů bude zaslána delegátům v dostatečném předstihu.