Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva svolává dle čl. 65/5 Stanov družstva Shromáždění delegátů OSBD Liberec na čtvrtek dne 21.1. 2015 od 16,00 hod. v zasedací místnosti, Kamenická ul. č.p. 471 Liberec XXV (administrativní budova OSBD).

Pozvánka s programem včetně materiálů bude zaslána delegátům v dostatečném předstihu.
Výroční zpráva za rok 2014