Shromáždění delegátů Okresního stavebního bytového družstva

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva shválilo na svém jednání dne 19.12.2017 termín konání Shromáždění delegátů, a to dne 07.06.2018 od 16:00. Pozvánka spolu s programem bude zaslána v předstihu.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva