Text dohody o přeměně vlastnictví

Mgr. Šimonka připravil text Dohody o přeměně vlastnictví, která je prvním krokem k narovnání vadného stavu. Všichni vlastníci budou ze strany Okresního stavebního bytového družstva vyzváni k podpisu, a to dopisem, jehož text je uveden níže.

Všem vlastníkům děkuji za součinnost!

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva