Výroční shromáždění delegátů se koná dne 16. dubna 2013

Výroční shromáždění delegátů se koná dne 16. dubna 2013 od 16:00 v restauraci U Košků. Prozatím neauditovaná Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok 2012 je k dispozici zde.
Výrok nezávislého auditora k účetní závěrce a vykázanému výsledku hospodaření je k dispozici zde.