Vyúčtování služeb za rok 2013

V Protokolech o vyúčtování služeb za období 2013/01 - 2013/12, a to v případě dodavatele Teplárna Liberec, a.s., je uvedena chybně jednotková cena u služby ohřev užitkové vody (složka 134).

Uvedení chybné jednotkové ceny nemá na prezentovaný výsledek vyúčtování vliv!

Za chybu se omlouváme.
Jednotková cena činí cca 695 Kč/GJ. Podrobný rozpis za jednotlivá odběrná místa je k nahlédnutí zde.

Děkujeme za pochopení!
Michal Hnyk - místopředseda družstva.