Změna stanov společenství vlastníků (SVJ) a povinná účast notáře

Krajský soud v Ústí n. L. - pobočka Liberec již nevyžaduje pro změnu stanov SVJ formu veřejné listiny, tj. notářský zápis.

Uvedené platí pro SVJ vzniklá před 1.1.2014. Účast notáře na jednání shromáždění vlastníků, jehož předmětem je změna stanov, není tedy dále nutná, avšak pouze za předpokladu, nevyžaduje-li toto ani platné znění stanov společenství vlastníků.