Garáže Jeřmanická - informace, omluva

Vážení uživatelé garáží v ulici Jeřmanická,

s ohledem na pracovní vytížení jsem nenašel časový prostor na plánovanou schůzi, za což se touto cestou omlouvám! Uskutečnění schůze předpokládám v druhé půli tohoto roku. Dále bych Vás rád informoval, že představenstvo družstva na svém jednání dne 24.04.2018 rozhodlo, že setrvá na stávajících pravidlech pro převody garáží do osobního vlastnictví členů, tj. 100% podaných žádostí členů; a v otázce úhrady nákladů financovaných členy z vlastních zdrojů, pak tyto uspokojí po vytvoření odpovídající rezervy na dlouhodobé záloze, nejpozději pak 31.12.2019.

Děkuji za pochopení

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva