Změna způsobu úhrady měsíčního předpisu (aktualizace informací ze dne 9.7.2018)

Dne 09.07.2018 jsme dopisem informovali všechny uživatele, kteří hradí měsíční předpis formou inkasa ve prospěch našeho účtu č. 0100140641/0800, že změnu inkasního účtu na č.ú. 1437175/0300 je nutné provést nejpozději do 31.12.2018. Bohužel Česká spořitelna, a.s. nám zaslala výpověď, která počítá s ukončením již 31.10.2018. Prosíme Vás tedy o urychlenou změnu inkasního účtu.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva