Usnesení představenstva č. 35 ze dne 25.09.2018

Představenstvo Okresního stavebního bytového družstva, schvaluje;

další postup v otázce nápravy vadného stavu (Frýdlant – Bezručova), a to v případě soudní cesty: doložení pasportů jednotek spolu se žádostí o prodloužení lhůty stanovené dopisem ze dne 27.7.2018 o dva měsíce; v případě trojdohody: ve lhůtě jednoho měsíce od rozhodnutí představenstva zajistit písemné vyjádření uživatelů, kteří ke dni rozhodnutí představenstva nepodepsali trojdohodu, o tom zda trojdohodu podepíší či nikoliv; že případné nevyjádření uživatelů do stanovené lhůty bude bráno jako nesouhlas;