Vyjádření představenstva Okresního stavebního bytového družstva k usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 28.12.2018

Okresní stavební bytové družstvo jako navrhovatel návrhu na schválení smíru, nevyužije svého práva odvolání se ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem. Případné další kroky budou předmětem nejbližšího řádného jednání představenstva.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva