Frýdlant - Bezručova (Aktuální informace k 05.11.2020)

Družstvo aktuálně rozeslalo formuláře Plných mocí pro jednotlivé spoluvlastníky dotčených bytových domů. Institut Plné moci má obecně cíl, minimalizovat počet účastníků při avizovaném správním aktu, a to změně čísel popisných. Žádný další cíl si družstvo neklade.

Výsledkem celého aktu je prosté přečíslování bytových domů, tj. bytové domy obdrží nová čísla popisná. Myšleno zcela nová, stávající budou zrušena! Změna se promítne do všech veřenoprávních rejstříků. Změny tedy dozná i často diskutovaná vazba parcelní číslo zastavěné plochy a čísla popisného, kdy dojde k nápravě této vazby.

Rád bych zde zdůraznil, aby byl navržený postup zřejmý, že změna ve veřejnoprávních rejstřících bude provedena podle fyzické instalace čísel v "terénu". Změna čísla popisného pro dům 1144 bude provedena na domě 1146, změna pro dům 1145 bude provedena na domě 1144 a konečně změna pro dům 1146 bude provedena na domě 1145.

Všech uživatelů s trvalým pobytem v dotčených domech se tak dotkne změna tohoto údaje v Občanském průkazu, mají-li ho tam uveden. Představenstvo družstva souhlasí s kompenzací správního poplatku spojeného s touto změnou.

Co změny nedozná, jsou pak chybné vlastnické vztahy k jednotkám.

Závěrem bych rád uvedl, že má-li kdokoliv ze spoluvlastníků pochybnosti o uvedenému postupu družstva, může kontaktovat příslušný odbor místní samosprávy.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva