Opatření spojená se zjišťováním stavů měřidel za rok 2020

Níže uvedená přijatá opatření se týkají pouze a jen bytových domů, kde jsou popsané služby zajišťovány dodavatelsky (např. VIPA CZ s.r.o. atp.). Informace tak není určena pro uživatele bytových domů, kde je pravidelné roční zjišťování stavů měřidel prováděno svépomocí (vlastními silami) anebo disponují systémem "dálkových odečtů".

Vědomi si složité situace v otázce osobních kontaktů v této době, rozhodli jsme se, a to pro letošní rok, změnit stávající způsoby a termíny zjišťování stavů měřidel a indikátorů v bytových jednotkách. Důvodem je především ochrana zdraví všech zúčastněných, tj. uživatelů i osob poskytujících tyto služby.

Změna způsobu se týká, zjišťování stavů bytových měřidel na studenou a teplou vodu. Zde v letošním roce preferujeme zjištění stavů svépomocí/samoodečty. Zástupci bytových domů obdrží informační dopisy s informacemi.

Změna termínu pak se týká zjišťování stavů bytových indikátorů umístěných na radiátorech (topných tělesech), kdy tento jsme, a to po dohodě se zástupci společnosti VIPA CZ s.r.o., přesunuli na leden příštího roku. O přesných termínech ve vašich bytových domech, budete obvyklým způsobem informováni dodavatelem služby.

Spolu s kolegy věřím, že se přijatá opatření setkají s pochopením.

Ing. Michal Hnyk, místopředseda představenstva