Návrh financování rekonstrukce a modernizace bytového domu na adrese Jeřmanická 488 – 492, Liberec (aktualizováno)

V příloze uvádím ekonomickou rozvahu za celý bytový dům, tak jak byla (měla být) prezentována na schůzi vašeho domu. Rozvahu jsem aktualizoval o aktuálně známé skutečnosti k uvedenému datu. Nově jsem přidal návrh financování na jednotlivé uživatele (jednotky). Opět jsem zohlednil známé skutečnosti k uvedenému datu. Jako individuální náklady jsem do návrhu zohlednil pouze výměnu plastových prvků (okna, lodžie).

V dalším kroku je možné diskutovat i od dalších (uvažované sušáky na prádlo, vyzdění lodžiové stěny atp.). Poslední sloupec s označením ± udává předpokládanou změnu měsíčního příspěvku na DZO (fond oprav) po dokončení díla.

Děkuji za případné dotazy!

Pěkný den, Michal Hnyk - místopředseda představenstva

Dokumenty aktualizovány 10. 6. 2015:

Ekonomická rozvaha (PDF)

Jeřmanická 488, Liberec (1508_488.pdf)
Jeřmanická 489, Liberec (1508_489.pdf)
Jeřmanická 490, Liberec (1508_490.pdf)
Jeřmanická 491, Liberec (1508_491.pdf)
Jeřmanická 492, Liberec (1508_492.pdf)
Jeřmanická 488 - 492, Liberec (rozpocet_1508.pdf)