Usnesení představenstva OSBD č. 13/2013

Představenstvo souhlasí s posunem termínu splatnosti Poplatku za doručení korespondence na jinou adresu pro rok 2013, a to z 31.1.2013 na 31.12.2013.