Přidělení nových čísel popisných (Bezručova, Frýdlant).

Představenstvo družstva zvážilo, a to po důkladné úvaze, revokaci svého usnesení o snaze vedoucí k nápravě vadného stavu a odsouhlasilo možnost dílčí nápravy, která spočívá v přidělení nových čísel popisných.

Představenstvo družstva se tedy aktuálně zabývá změnou čísel popisných u předmětných bytových domů. Uvedená změna, pokud bude všemi zúčastněnými stranami odsoulasena (spoluvlastníci/zástavní věřitelé), uvede do souladu jednu z vad, a to umístění domů v katastrální mapě. Výsledkem snahy je přidělení nových čísel popisných a promítnutí této změny do všech veřejnoprávních rejstříků.

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva