Zajištění provozuschopnosti výtahů

Představenstvo družstva na svém jednání dne 25.08.2020 projednalo aktuální situaci v otázce zajištění provozuschopnosti výtahů. Situace, kdy byla narušena dlouholetá spolupráce mezi pány Jiřím Francem a Stanislavem Mikulem je pro družstvo nepříjemná, a to především z důvodu existence tzv. rámcové smlouvy na tyto služby. Vzniklou situaci nepřísluší představenstvu, jakkoliv komentovat, rádi bychom však informovali všechny klienty, že pro zajištění provozuschopnosti výtahů bude družstvo i nadále využívat služeb pana Jiřího France a v oblasti servisních služeb pro výtahy, pak nově služeb společnosti MSV Liberec, s.r.o.

Klienti z řad společenství vlastníků a bytových družstev, kteří se s výše uvedeným rozhodnutím představenstva neztotožní, mohou zaslat žádost o ukončení smluvního vztahu. Výpovědní lhůta je tříměsíční.

 

Ing. Michal Hnyk, místopředseda představenstva