Požární preventivní prohlídky

Vzhledem k tomu, že téma tzv. Preventivních požárních prohlídek na bytových domech je stále aktuální a diskutované, požádal jsem kolegyni na Svazu bytových družstev o stručnou rekapitulaci  této "povinnosti".

Za OSBD Michal Hnyk - místopředseda družstva