Vyúčtování služeb za rok 2020

Vyúčtování služeb za rok 2020 je pro všechny uživatele k dispozici v aplikaci OSBDnet část OSOBY/Vaše jméno. Uživatelé, kteří nemají s družstvem uzavřenu Dohodu o elektronické komunikaci, obdrží Vyúčtování také korespondenčně. V případě Vašeho zájmu o uzavření dohody, pište na info@osbdkamenicka.cz.

Ing. Michal Hnyk
místopředseda představenstva