Usnesení představenstva družstva č.18/2021 ze dne 29.06.2021

Představenstvo družstva schvaluje, setrvání na svém dosavadním postoji k nápravě vadného stavu u bytových domů na adrese Bezručova, Frýdlant, kdy jednomyslně preferuje nápravu formou dohody spoluvlastníků předmětných nemovitostí. Případnou úvahu o aktivní iniciaci řešení vadného stavu „soudní cestou“, pak považuje za zcela bezpředmětnou. V otázce poskytnutí případné součinnosti, pak uvádí, že tuto bezvýhradně poskytne, avšak nikoliv pokud vyhodnotí, že tato bude v jakékoliv kolizi se zájmy družstva či jeho členů.

Miroslav Matějka - předseda představenstva

Ing. Michal Hnyk - místopředseda představenstva